Our renewed catalog is out!

Hoe koeling uw concentratie tijdens het golfen kan verbeteren

Sportactiviteiten vergen veel fysieke inspanning, wat zorgt voor vermoeidheid en verlies van energie om zich te concentreren. En dit gebeurt veel sneller als het al een brandende zomerdag is. Naarmate uw lichaamstemperatuur stijgt en uw hart bloed snel naar het hele lichaam pompt, zult u steeds meer gaan zweten. Hoewel het natuurlijke zweetmechanisme van het lichaam een ​​verkoelend effect heeft, is dit nog onvoldoende als het gaat om duursportactiviteiten zoals golf. In deze situatie zult u vroegtijdig vermoeid raken en dit heeft een negatieve invloed op uw prestaties. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de overmatige hitte kunt vermijden en uw lichaam kunt afkoelen tijdens het golfen, zodat u zich goed kunt concentreren op het spel.

Het golfspel vereist een goed uithoudingsvermogen van de spieren, dat betekent dat u urenlang op de been moet zijn en dat u voldoende kracht in uw armen moet hebben voor die lange afstandsschoten. Maar tijdens hete zomerdagen zul je veel zweten en vroeg verslijten, waardoor je tijdens het spel je focus verliest. De beste oplossing om deze situatie te voorkomen, is om een ​​verkoelend accessoire te gebruiken om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Koeling helpt je om je lichaamswarmte vast te houden en de hartslag te verlagen, wat op zijn beurt je concentratie in het spel verbetert.

Het afkoelen van het lichaam voor, tijdens en na een sportevenement kan helpen om de kerntemperatuur van het lichaam op peil te houden, een constante hartslag te behouden en ook uitdroging door overmatig zweten te voorkomen. Onderzoek toont aan dat het gebruik van koelvesten een aanzienlijk thermoregulerend voordeel kan bieden aan atleten die trainen in warme en vochtige omstandigheden (J Webster et al .; 2007). Het gebruik van een koelapparaat wordt essentieel in een uithoudingsvermogen dat een sport vereist, zoals golf, waarbij je enkele uren onder de brandende zon moet spelen, waardoor je kwetsbaarder wordt voor overmatig zweten. Een koelvest of koelarmmouwen kunnen het beste hulpmiddel voor u blijken te zijn om hittestress te vermijden en u te concentreren op uw opnamen en ritten.

Koelaccessoires helpen u hittestress te voorkomen
De gemiddelde kerntemperatuur van het lichaam is 37-38 ° Celsius, maar lichaamsbeweging en externe warmte verhogen de lichaamstemperatuur, waarop het lichaam reageert door te zweten. Verdamping van het zweet koelt het lichaam af. Maar hoe meer je zweet, hoe meer je lichaam harder werkt, en al je energie wordt naar dit afkoelingsproces geleid, waardoor je minder energie overhoudt om je op de prestaties te concentreren. Door een verkoelend accessoire te gebruiken, kunt u deze situatie voorkomen, zodat u langer van uw golfspel kunt genieten. Hier bij INUTEQ hebben we persoonlijke verkoelende producten van topkwaliteit, gemaakt met de nieuwste technologie die u helpen uw lichaam fris te houden tijdens uw sportactiviteiten. Veel van de beste atleten en zelfs wereldkampioenen gebruiken INUTEQ-koelproducten. Met INUTEQ-technologie kun je jezelf fris houden en je op je doel concentreren.

 

Sportactiviteiten vergen veel fysieke inspanning, wat zorgt voor vermoeidheid en verlies van energie om zich te concentreren. En dit gebeurt veel sneller als het al een brandende zomerdag is. Naarmate uw lichaamstemperatuur stijgt en uw hart bloed snel naar het hele lichaam pompt, zult u steeds meer gaan zweten. Hoewel het natuurlijke zweetmechanisme van het lichaam een ​​verkoelend effect heeft, is dit nog onvoldoende als het gaat om duursportactiviteiten zoals golf. In deze situatie zult u vroegtijdig vermoeid raken en dit heeft een negatieve invloed op uw prestaties. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de overmatige hitte kunt vermijden en uw lichaam kunt afkoelen tijdens het golfen, zodat u zich goed kunt concentreren op het spel.

Het golfspel vereist een goed uithoudingsvermogen van de spieren, dat betekent dat u urenlang op de been moet zijn en dat u voldoende kracht in uw armen moet hebben voor die lange afstandsschoten. Maar tijdens hete zomerdagen zul je veel zweten en vroeg verslijten, waardoor je tijdens het spel je focus verliest. De beste oplossing om deze situatie te voorkomen, is om een ​​verkoelend koeling accessoire 

 

 

Cooling the body before, during and after a sports event can help to maintain the core body temperature, sustain a steady heart rate and also prevent dehydration due to excessive sweating. Research shows that the use of cooling vests can provide a significant thermoregulatory advantage to athletes who exercise in hot and humid conditions (J Webster et al.; 2007). Using a cooling device becomes essential in an endurance requiring sport like golf where you have to play for several hours under the scorching sun making you more vulnerable to excessive sweating. A cooling vest or cooling arm sleeves might prove to be the best tool for you to avoid the heat stress and focus on your shots and drives.

Cooling Accessories will help you prevent heat stress
The body’s average core temperature is 37-38° Celsius, but exercise and external heat raise the body temperature, which the body responds by sweating. Evaporation of the sweat cools down the body. But the more you sweat, the more your body works harder, and all your energy gets directed towards this cooling process, in turn leaving less energy for you to focus on the performance. Using a cooling accessory can help you avoid this situation, so can continue to enjoy your golf game for a more extended period. Here at INUTEQ, we have the top quality personal cooling products made with the latest technology which help you keep your body fresh during your sports activities. Many of the top world athletes and even world champions are using INUTEQ cooling products. With INUTEQ technology, you can keep yourself fresh and focus on your goal.

 

x